page_banner

Vakum kisələri

  • Vacuum Pouches

    Vakum kisələri

    Vakum qablaşdırma, mühür vurmadan qabaq havanı xaric edən qablaşdırma üsuludur. Vakum qablaşdırmanın məqsədi ümumiyyətlə yeməyin raf ömrünü uzatmaq üçün qabdan oksigeni çıxarmaq və ambalajın tərkibini və həcmini azaltmaq üçün çevik qablaşdırma formaları qəbul etməkdir.